Historia


Dobroń to prężny, posiadąjacy tradycje ośrodek kultury. Tu w 1880 r. powstała biblioteka dzieł pisarzy polskich, w 1886 r. Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia", a w 1902 r. orkiestra dęta.     W 1958 r. z inicjatywy kilku dzialaczy m. In. Wojciecha Wiesława Kabzy, Jerzego Michalaka, Marii Neugebauer, Włodzimierza Sysio i Barbary Żurawskiej powstał Zespół Pieśni i Tańca "Dobroń" składający się z 5-osobowej kapeli, 12 par tancerzy i 60-osobowego chóru.     Pierwszymi instruktorami zespołu byli: Melania Rudzka (choreografia) i Mikolaj Stanisławski (muzyka). Kierownikiem zespołu od chwili powstania przez okres 30 lat była Barbara Żurawska.     Z zespołem wspólpracowało wielu choreografów i muzyków: Ryszard Józef Sarosiek, Mirosława Kozicka, Irena Kik, Teresa Dębska, Włodzimierz Traczewski, Sławomir Mazurkiewicz, Barbara Szwaba, Wiktor Dębiński, Sławomir Lipiec, Jacek Lewandowski , Maria Kuśnierz, Sylwester Kabza, Krzysztof Turała.     Obecnie kierownikiem zespołu jest Kamila Zastróżna , choreografem Marlena Prusisz, kapelą kieruje Stanisław Wojtczak, stroną wokalną zajmuje się Janusz Kazmierczak.     Bogaty repertuar "Dobronia" wypełniaja pieśni i tańce regionu sieradzkiego, łowickiego, krakowskiego, kujawskiego, opoczyńskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, tańce górali żywieckich, beskidzkich, podhalanskich, widowiska regionalne "Siemieniec", "Wesele sieradzkie" oraz tańce narodowe: polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek.     Zespół prezentował swój dorobek artystyczny na scenach wielu krajów Europy m. in. w Niemczech, Austrii, ZSRR, byłej Jugosławii, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Hiszpanii, Finlandii, Holandii, we Francji, Włoszech, na Węgrzech, Sycylii oraz Korei Północnej.      Skład zespołu to w większości mieszkancy Dobronia, a także pobliskich miejscowości. Tradycja wspólnego tańca jest tak wielka, ze przechodzi z pokolenia na pokolenie. Uczestnikami bywają całe rodziny: dziadkowie, rodzice, wnuki. Najmłodsi uczestnicy "Dobronia" to już trzecie pokolenie tancerzy.

design by Marcin Kaczmarek & code by Rafał Bartuzel