Dobroń - to prężny , posiadający tradycje ośrodek kultury. Tu w 1880 r. powstała


biblioteka  dzieł  pisarzy  polskich,  w  1886 r.  Towarzystwo  Śpiewacze " Lutnia ",


a w 1902 r. orkiestra dęta.  W 1958 r. z inicjatywy kilku działaczy  m.in .Wojciecha,


Wiesława Kabzy,  Jerzego Michalaka,  Marii Neugebauer,  Włodzimierza Sysio i


Barbary Żórawskiej  powstał Zespół Pieśni i Tańca  " Dobroń "  składający się z


5 - osobowej kapeli, 12 par tancerzy i 60 - osobowego chóru.


 


 


 

 


 


 


 


                     

design by Marcin Kaczmarek & code by Rafał Bartuzel