Kierownictwo


Zespół Pie¶ni i Tańca "Dobroń" pracuje pod kierownictwem:
Kamila Zastróżna - kierownik organizacyjny,
Marlena Prusisz - choreografia,
Stanisław Wojtczak - akompaniament, opracowania muzyczne,
Janusz Kazmierczak - ¶piew, opracowania muzyczne.

Zespół działa pod patronatem Urzędu Gminy w Dobroniu.

design by Marcin Kaczmarek & code by Rafał Bartuzel