Zespół Pieśni i Tańca "Dobroń" jest laureatem wielu przegladów i festiwali w kraju i za granica. Odznaczony za działalność artystyczna m.in. w:

1961
- II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów artystycznych spółdzielczości pracy,
1964
- Nagrodą Województwa łódzkiego za upowszechnianie kultury na wsi,
1966
- Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego,
1968
- Drugą nagrodą Centralnej Komisji Koordynacyjnej Ministerstwa Kultury i Sztuki,
1969
- Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej,
1973
- Honorową Odznaką Województwa łódzkiego,
1977
- Wpisem do Księgi Zasłużonych dla Województwa Sieradzkiego,
1983
- Medalem Pamiątkowym Komisji Edukacji Narodowej,
1984
- Dyplomem Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia",
1988
- Medalem Pamiątkowym "Za zasługi dla Miasta Łasku",
1997
- Medalem Dwudziestolecia Województwa Sieradzkiego,
1997
- Wyróżnieniem Ministra Kultury i Sztuki przyznanym w ramach Programu Promocji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pn. "Talenty",
1998
- Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki za zasługi w upowszechnianiu kultury,
1999
- Wyróżnieniem za technikę taneczną przyznaną podczas Wojewódzkiego Festiwalu Folklorystycznego "Tradycje 99",
1999
- III nagrodą w VI Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Tańca Ludowego - Płock 99,
2000
- III nagrodą w VII Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Tańca Ludowego - Płock 2000,
2003
- I nagrodą w trzeciej edycji Festiwalu Folklorystycznego "Tradycje",
2005
- II nagrodą w Festiwalu Folklorystycznym "Tradycje 2005".
design by Marcin Kaczmarek & code by Rafał Bartuzel