Sponsorzy


Program operacyjny "Rozwój inicjatyw lokalnych".
2006
- zakup kostiumów szlacheckich - zrealizowano ze ¶rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
design by Marcin Kaczmarek & code by Rafał Bartuzel