1964
- Czechosłowacja
1969
- Liteska Republika
1971
- NRD
1973
- Bułgaria
1974
- Węgry
1976
- NRD
1989
- Włochy, Czechosłowacja
1989
- Jugosławia
1990
- Hiszpania, NRD
1991
- Niemcy
1992
- Włochy
1994
- Niemcy
1994
- Sycylia
1996
- Serbia
1997
- Finlandia
1998
- Korea Północna
2000
- Sycylia
2001
- Holandia
2004
- Włochy
2007
- Węgry
design by Marcin Kaczmarek & code by Rafał Bartuzel